Regulamin Newslettera  

§ 1 

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez strony internetowe www.securing.pl i www.securing.biz udostępnione przez SecuRing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Krakowie ul. Kalwaryjska 65/6, 30-504 Kraków, zwaną dalej „Securing”. 

§ 2 

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Securing na podany przez Użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące publikowanych treści, działalności firmy i jej pracowników, odniesie do zewnętrznych publikacji w Internecie oraz powiadomień zamieszczanych na stronach internetowych www.securing.pl i www.securing.biz.
 2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Securing, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w ustępie powyżej. 

§ 3

Usługa Newsletter jest bezpłatna.  

§ 4 

Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronach www.securing.pl lub www.securing.biz w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, zaznaczy wymagane zgody, a następnie kliknie przycisk „Subskrybuj”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Securing i zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newsletter. 

§ 5 

Securing informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Securing stanowić może naruszenie prawa.  

§ 6 

 1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.  
 2. Securing może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
 3. Securing ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika. 
 4. W przypadku chęci ponownego skorzystania z usługi Newsletter wystarczy ponownie się do niej zapisać. 

§ 7 

 1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy. 
 2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter (zrezygnować z otrzymywania Newslettera) w każdym czasie poprzez aktywowanie („kliknięcie”) linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera.
 3. Osoba korzystająca z usługi Newsletter może wypowiedzieć umowę o korzystanie z tej usługi także poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy info@securing.pl.

§ 8 

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej. 

§ 9 

 1. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę. 
 2. W trakcie korzystania z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie – w szczególności w korespondencji z Securing lub w formularzu rejestracyjnym – treści o charakterze bezprawnym, zwłaszcza w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych. 

§ 10 

 1. Administratorem danych jest SecuRing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą ul. Kalwaryjska 65/6, 30-504 Kraków.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest w szczególności pod adresem SecuRing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Krakowie ul. Kalwaryjska 65/6, 30-504 Kraków lub pod adresem email: info@securing.pl.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@cez.gov.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu świadczenia usługi Newsletter.
 6. Twoje dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody udzielonej poprzez nawiązanie połączenia lub do ustania prawnie usprawiedliwionego celu Administratora.
 7. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania oraz do ich usunięcia po ustaniu okresu archiwizacji danych.
 8. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Polityce prywatności i plików cookies. 

§ 11 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 18 stycznia 2023 roku.