Od naszego eksperta

Pokaż wszystkie

Natalia realizuje głównie testy penetracyjne aplikacji webowych - w tym testy typu white-box oraz przeglądy kodu. Specjalizuje się w testowaniu bezpieczeństwa integracji aplikacji z rozwiązaniami typu Single Sign-On z wykorzystaniem SAML, OAuth, OpenID Connect. Szczególny nacisk kładzie na rozwój wewnętrznej bazy wiedzy na temat bezpieczeństwa aplikacji webowych.