Polityka Prywatności

Niniejszy dokument (dalej jako „Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania danych, w tym cookies.

I. Dane osobowe

Dane Administratora

Administratorem danych jest SecuRing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą ul. Kalwaryjska 65/6, 30-504 Kraków (dalej jako „My”).

Czyje dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osób:

  •     odwiedzających stronę internetową www.securing.pl (dalej jako „Strona”),
  •     wyrażających zgodę na kontakt i przedstawienie oferty,
  •     zapisanych na newsletter,
  •     będących naszymi klientami,
  •     które z Nami współpracują lub współpracowały.

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

a)   prowadzenia komunikacji w oparciu o zgodę jaką udzieliła osoba na przetwarzanie swoich danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a RODO),

b)  realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),

c)   obsługi zapytań związanych z realizacją usług (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO),

d)  obsługi reklamacji i skarg (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),

e)   przechowywania dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO),

f)    przechowywania dokumentacji na potrzeby rozliczeń podatkowych i wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO).

Udzielenie zgody jest dobrowolne. Można cofnąć zgodę w każdym czasie.

Podanie danych na potrzeby realizacji usługi, rozpatrzenia skarg/reklamacji jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do obsługi przez Nas zgłoszeń reklamacyjnych.

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub Nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą procesów lub obsługą informatyczną.

Jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych to dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody lub w innym okresie czasu wyraźnie wskazanym na etapie udzielania zgody. W pozostałych przypadkach dane są przetwarzane przez okres uzasadniony realizacją celu. Okres przetwarzania uzależniony jest od możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy retencja danych jest wymagana z uwagi na przepisy podatkowe. W Naszym przypadku wygląda to następująco:

CzynnośćCzas przetwarzania
Zgoda na kontakt lub/i otrzymanie ofertyDo czasu cofnięcia zgody lub 24 miesiące od czasu ostatniego kontaktu
Pobranie materiału, zgoda na kontaktDo czasu cofnięcia zgody lub po pierwszym kontakcie.  Ważne! Przez okres 24 miesięcy przechowujemy informację, że osoba wyraziła zgodę/cofnęła lub miał miejsce kontakt na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
Newsletter, zgoda na otrzymywanie informacji handlowychDo czasu cofnięcia zgody. Ważne! Przez okres 24 miesięcy przechowujemy informację, że osoba wyraziła zgodę/cofnęła lub miał miejsce kontakt na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci cofnięcia zgody prosimy o kontakt:  info@SecuRing.pl lub pod numerem telefonu:  (12) 425 25 75

II. Cookies

Co to są cookies?

Cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu ze Stroną. Cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie Twoich danych osobowych ani skontaktowania się z Tobą za pomocą np. poczty elektronicznej czy telefonu. Zaznaczamy także, że zapis cookies nie umożliwia Nam ani osobom postronnym dostępu do Twojego prywatnego urządzenia.

Jakiego rodzaju cookies przetwarzamy?

Na Stronie wykorzystywane są następujące rodzaje cookies:

Cookies techniczne

Umożliwiają prawidłowe wykorzystywanie transmisji komunikatu oraz zapamiętywanie Twoich ustawień, gdy zaznaczysz taką opcję na Stronie, lub/i pozwalają Nam na tworzenie prostych statystyk na temat korzystania ze Strony.

Cookies do badań oglądalności

Umożliwiają tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Strona jest przeglądana, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości. W tym celu używamy Google Analytics. Jest to narzędzie do analityki internetowej, które pomaga udoskonalać Stronę pod kątem potrzeb osób odwiedzających. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje, odnotowuje tendencje występujące na Stronie bez identyfikowania poszczególnych osób. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookie do analizowania działań. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy byłeś/aś już kiedyś na Stronie czy np. z jakiej witryny nastąpiło przekierowanie na Stronę. Zasady funkcjonowania Google Analytics opisane są szczegółowo tutaj:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Cookies do reklamy

Umożliwiają tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, kto klika w Naszą reklamę i w jaki sposób Strona jest przeglądana, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości oraz reklam. W tym celu używamy Google Ads. Jest to narzędzie do reklamowania się w Internecie, które pomaga reklamować Nas, nasze usługi i materiały. Usługa Google Ads gromadzi anonimowe informacje, odnotowuje tendencje występujące na Stronie bez identyfikowania poszczególnych osób. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Ads korzysta z własnych plików cookie do analizowania działań. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. Czy kliknąłeś/ęłaś w reklamę, czy byłeś/aś już kiedyś na Stronie czy np. Typ urządzenia z którego korzystasz (telefon, tablet lub komputer). Zasady funkcjonowania Google Ads opisane są szczegółowo tutaj:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

W jaki sposób mogę wyłączyć obsługę cookies?

Za pomocą ustawień swojej przeglądarki decydujesz o przetwarzaniu cookies. Jeżeli nie chcesz, aby cookies były przetwarzane możesz wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce) lub usunąć je (za pomocą ustawień przeglądarki). Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce internetowej wpływa na sposób wyświetlania się Strony.