Testy bezpieczeństwa urządzeń

Architektura współczesnych urządzeń – łączących software, hardware, komunikację bezprzewodową i rozwiązania chmurowe – wymaga specjalnego podejścia bezpieczeństwa, gdyż atakujący zawsze wykorzysta najsłabsze ogniwo.

Testy bezpieczeństwa urządzeń opierają się na analizie urządzenia z perspektywy widzenia hackera, pozwalając na efektywną selekcję i analizę potencjalnie podatnych komponentów.

Oferta testów bezpieczeństwa urządzeń


W zależności od potrzeb oraz wykorzystanych rozwiązań, analiza może obejmować na przykład:

 • Elektronikę: bezpieczeństwo architektury i projektu, wykorzystanych wbudowanych i zewnętrznych pamięci, zabezpieczeń mikrokontrolerów, interfejsów debugowych, szyn komunikacyjnych, rozwiązań tamper protection…
 • Sygnały radiowe: Bluetooth Low Energy, Zigbee, 802.15.4, WiFi, innych własnościowe,
 • RFID/NFC,
 • Firmware: proces aktualizacji, binarna analiza obrazu (podpisywanie, szyfrowanie, zawartość danych wrażliwych, ocena możliwości analizy wstecznej…
 • Bezpieczeństwo własnościowych protokołów komunikacyjnych,
 • Proces wdrożenia, pierwszej konfiguracji urządzenia,
 • Bezpieczeństwo łańcucha dostaw,
 • Komunikację z chmurą IoT,
 • Interakcje z aplikacją mobilną,
 • Interfejsy WWW: administracyjne, backendowe, wbudowane.

Badania przeprowadzone przez samych producentów pokazują, że nawet 70 procent urządzeń IoT może być podatnych na atak.Jak wygląda przykładowy zakres oceny bezpieczeństwa Bluetooth Low Energy?Bluetooth Low Energy, jako jedna z najbardziej popularnych technologii bezprzewodowych Internet of Things, jest używania nie tylko w inteligentnych gadżetach i wearables, ale również w inteligentnych zamkach, tokenach bankowych i urządzeniach medycznych.


Przykładowy zakres analizy rozwiązań BLE:

 • Podsłuchiwanie komunikacji (na warstwie radiowej, zrzut pakietów), porównanie zawartości rzeczywistych pakietów z dokumentacją,
 • Atak powtórzeniowy (w tym ataki “pre-play” i “rolljam” dla kluczy jednorazowych),
 • Podszywanie się pod urządzenie, nadawanie skopiowanych rozgłoszeń, serwisów i charakterystyk,
 • Analiza nadmiarowych usług, charakterystyk i deskryptorów BLE GATT,
 • Atak przedłużenia komunikacji, nadużycie reakcji na zbliżenie,
 • Ataki MitM, wstrzyknięcie komend, modyfikacja przesyłanych między urządzeniami danych,
 • Oskryptowanie komunikacji z urządzeniami,
 • Analiza protokołu komunikacyjnego pod kątem błędów logicznych,
 • Ominięcie uwierzytelniania, nadanych uprawnień i ograniczeń,
 • Wywołanie nieautoryzowanych komend (np. jako gość albo nieuwierzytelniony użytkownik) w celu przywrócenia urządzenia do ustawień fabrycznych lub zmiany poświadczeń,
 • Identyfikacja komend ukrytych, komend debugowych pozostałych po procesie developmentu,
 • Fuzzowanie danych wejściowych (nieprawidłowe wartości, przekroczone długości komunikatów),
 • Weryfikacja procesu aktualizacji oprogramowania (OTA DFU) i sposobu jego podpisywania oraz szyfrowania,
 • Próba podmiany oprogramowania wbudowanego, nadużycie procesu DFU,
 • Analiza zrzutu firmware pod kątem ukrytych współdzielonych poświadczeń, wykorzystanie wiedzy do próby ataku na inne urządzenia,
 • Weryfikacja znanych podatności na użyte komponenty (np. stos BLE, SoftDevice),
 • Analiza podatności i wpływu na ataki odmowy usługi (DoS).

Dlaczego Securing?

Wierzymy, że kluczem do skutecznych testów bezpieczeństwa urządzeń jest zrozumienie sposobu ich działania oraz technologii, które wykorzystują – dlatego ciągle rozszerzamy swoją wiedzę, badamy nowe trendy świata IoT i niezależnie analizujemy pojawiające się rozwiązania.

Zgodność z rozporządzeniem DORA

Testy bezpieczeństwa urządzeń pomagają zapewnić zgodność z rozporządzeniem DORA. Stanowią one odpowiedź do zapisów DORA, które kładzą nacisk na uwzględnienie wszystkich potencjalnie słabych punktów infrastruktury. 

Jak uzyskać wycenę projektu?Jeśli jesteś zainteresowany testami bezpieczeństwa swoich urządzeń, zarezerwuj spotkanie z naszym specjalistą lub napisz do nas, aby uzyskać szczegółową wycenę. Skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia funkcjonalności aplikacji i jej szerszego kontekstu, tak aby wyniki testów bezpieczeństwa miały dla Ciebie najlepszą możliwą wartość.

Case study

Jak zwiększyliśmy bezpieczeństwo aplikacji do bankowości internetowej?

Klientem był jeden z wiodących banków, oferujący serwis internetowy dla podmiotów indywidualnych i biznesowych. Zakres testu obejmował bezpieczeństwo serwisu transakcyjnego, usług zarządzania płatnościami, giełdy finansowej oraz produkty pożyczkowe.

Wkrótce więcej…
Zaufali nam

Zostań naszym klientem

I zbudujmy razem bezpieczną przyszłość

Zarezerwuj spotkanie

Lub napisz do nas