Phishing

Bezpieczeństwo organizacji to nie tylko kwestie związane z aplikacjami i infrastrukturą, ale także czynnik ludzki. Symulowany phishing odgrywa kluczową rolę we wzmacnianiu bezpieczeństwa organizacji dzięki uwzględnianiu tego czynnika.  

“Czynnik ludzki nadal jest kluczowym elementem powodującym 82% naruszeń bezpieczeństwa”.*

*https://www.phishingbox.com/downloads/Verizon-Data-Breach-Investigations-Report-DBIR-2022.pdf 

W naszych testach phishingowych skupiamy się wyłącznie na niestandardowych scenariuszach ataków, które odzwierciedlają codzienne działania docelowych odbiorców w organizacji.   

Kontrolowana kampania phishingowa w Twojej organizacji 

Przeprowadzanie symulowanych ataków phishingowych w organizacji pozwala nam edukować pracowników i podnosić ich świadomość na temat zagrożeń związanych z phishingiem. Symulując realistyczne scenariusze, ćwiczenia te pomagają pracownikom rozpoznać oznaki phishingu, zrozumieć związane z nimi potencjalne ryzyko i nauczyć się skutecznie reagować na takie zagrożenia. 

Symulowany phishing również pozwala efektywnie ocenić skuteczność istniejących mechanizmów kontroli bezpieczeństwa, takich jak filtry mailowe i technologie antyphishingowe. Dzięki pomiarowi wskaźnika powodzenia symulowanych ataków możemy przedstawić środki zaradcze i kroki, które można podjąć w celu wzmocnienia obrony organizacji. 

Jak przeprowadzamy kampanie phishingowe? 

U podstaw naszego podejścia leży mocny nacisk na skuteczność symulowanych ataków, które przeprowadzamy, zapewniając optymalne przygotowanie pracowników w obliczu rzeczywistych zagrożeń. Nasze kampanie phishingowe są starannie zaprojektowane tak, aby były ukierunkowane konkretnie na Twoją organizację, symulując taktykę stosowaną przez wyspecjalizowanych atakujących. 

Stosujemy kompleksowe podejście, zaczynając od gromadzenia informacji o Twojej organizacji przy użyciu technik białego wywiadu (OSINT). Pozwala nam to wybrać najbardziej wpływowe scenariusze ataków zgodne ze specyfiką Twojej organizacji. W zależności od uzgodnionego zakresu możemy pracować z przekazanymi nam adresami mailowymi i danymi pracowników lub przyjąć podejście zero-knowledge i wykorzystywać informacje znalezione niezależnie w Internecie. 

Phishing jako uzupełnienie testów bezpieczeństwa 

Każda kampania phishingowa jest dostosowana do konkretnego przypadku, z odpowiednio dopasowanym scenariuszem i przygotowaniami. Na przykład, jeśli testy infrastruktury są przeprowadzane wraz z symulacjami phishingu, możemy wykorzystać zidentyfikowane luki w zabezpieczeniach infrastruktury sieciowej i wysyłać wiadomości phishingowe z wewnątrz sieci, jeśli to możliwe. Zapewnia to stworzenie realistycznego i ukierunkowanego scenariusza ataku, który dokładnie testuje środki bezpieczeństwa organizacji. 

Zgodność z rozporządzeniem DORA

Phishing pomaga zapewnić zgodność z rozporządzeniem DORA. Phishing jest jednym z kluczowych elementów świadomości bezpieczeństwa, która jest niezbędna dla zgodności z DORA, ponieważ podkreśla czynnik ludzki w bezpieczeństwie. 

Uzyskaj wycenę kontrolowanej kampanii phishingowej w Twojej organizacji 

Jeśli jesteś zainteresowany podniesieniem świadomości bezpieczeństwa swoich pracowników i wzmocnieniem obrony swojej organizacji, zarezerwuj spotkanie lub zostaw nam wiadomość