Testy Bezpieczeństwa Fizycznego

Usługa ta została stworzona w celu oceny i, co ważniejsze, zwiększenia bezpieczeństwa obiektów firmowych, aktywów, jak i świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa. Scenariusze w tych testach odpowiadają rzeczywistym zagrożeniom w codziennej działalności organizacji i jej lokalizacji. Sprawdzamy nie tylko urządzenia dostępowe, takie jak karty pracowników lub czytniki linii papilarnych, ale także wykonujemy serię działań z zakresu inżynierii społecznej, ukierunkowanych na kluczowe sposoby uzyskania dostępu do organizacji. 

Testy bezpieczeństwa fizycznego dla Twojej firmy 

W obliczu prawdziwego ataku, naruszenie bezpieczeństwa fizycznego może mieć katastrofalne skutki dla organizacji – bez względu na to, czy jest to instytucja finansowa, firma tworząca oprogramowanie czy sklep internetowy. W każdym przypadku istnieją wrażliwe dane które należy zabezpieczyć. 

Atakujący może próbować uzyskać dostęp do krytycznych obszarów, takich jak serwerownia lub nienadzorowana stacja robocza pracownika, co może skutkować nie tyko doprowadzeniem do naruszenia wizerunku firmy i wycieku danych, ale także do znacznych strat finansowych spowodowanych celowym zakłóceniem środowiska produkcyjnego.  

Podczas naszych testów wykorzystujemy różne środki, aby skupić się na tym, co najważniejsze w przypadku Twojej firmy. Dzięki kombinacji symulowanych scenariuszy, zaawansowanych technik i najlepszych praktyk branżowych, pomagamy zabezpieczyć organizację przed potencjalnymi zagrożeniami. Testy obejmują nie tylko ocenę systemów kontroli dostępu, nadzoru i alarmów, ale także ocenę odporności barier fizycznych, takich jak ogrodzenia, bramy, drzwi i okna. Symulując różne scenariusze zagrożeń, sprawdzamy skuteczność środków zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi, kradzieży, wandalizmowi lub innym naruszeniom fizycznym. 

Jak wyglądają testy bezpieczeństwa fizycznego? 

Testy bezpieczeństwa fizycznego obejmują szeroki zakres testów dostosowanych do konkretnych wymagań Twojej organizacji. Nie opieramy się na schematycznych działaniach – dla każdego przypadku przygotowujemy osobny scenariusz ataku. Zespół przeprowadzający testy zachowuje się jak prawdziwi atakujący, działając dyskretnie i niezauważenie.  

Przed każdym projektem przeprowadzamy szybkie modelowanie zagrożeń, aby określić najbardziej efektywny zestaw testów, które będziemy przeprowadzać podczas audytu. 

Przykładowe scenariusze ataków, które mogą zostać przeprowadzone w organizacji: 

  • Próby klonowania kart dostępowych pracowników lub personelu sprzątającego w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do biura i obszarów o wysokim poziomie bezpieczeństwa (np. serwerowni). 
  • Uzyskanie dostępu do sieci wewnętrznej poprzez pomieszczenia dla odwiedzających lub inne mniej bezpieczne obszary. 
  • Podszywanie się pod zewnętrznego pracownika, takiego jak technik klimatyzacji, w celu uzyskania fizycznego dostępu do pomieszczeń biurowych za pomocą inżynierii społecznej, a następnie podłożenie urządzenia sieciowego w celu umożliwienia dostępu z zewnątrz. 
  • Obejście czytnika linii papilarnych. 
  • Przeprowadzanie ataków z wykorzystaniem inżynierii społecznej na pracowników budynku w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do pomieszczeń biurowych. 
  • Wykorzystanie dronów do prowadzenia obserwacji z powietrza i pozyskiwania poufnych danych z organizacji. 
  • Identyfikacja i wykorzystanie luk w zabezpieczeniach fizycznych obiektu (np. sprawdzenie możliwości aktywacji czujnika ruchu wewnątrz biura w celu otwarcia drzwi z zewnątrz). 

Korzyści z testów bezpieczeństwa fizycznego: 

Testy fizyczne pozwalają nam zweryfikować stan bezpieczeństwa organizacji, a także świadomość i gotowość pracowników – które nie powinny ograniczać się do identyfikowania złośliwych linków w mailach, ale także obejmować radzenie sobie z bezpośrednim kontaktem z atakującym wykorzystującym taktyki inżynierii społecznej. Testy te mogą przygotować pracowników na prawdziwe zagrożenia i uchronić ich przed atakami. 

Po zakończeniu testu: 

  • Dowiesz się, jak Twoja organizacja reaguje na realistyczne scenariusze ataków i zagrożeń. Zobaczysz skuteczność i szybkość reakcji blue teamu (zespołu defensywnego organizacji) podczas symulowanych ataków. 
  • Będziesz przygotowany na scenariusze obejmujące potencjalne zagrożenia wewnętrzne, w których nieuczciwy pracownik może wyrządzić szkodę organizacji. 
  • Zidentyfikujesz i ocenisz zagrożenia, które mogły nie być wcześniej brane pod uwagę, takie jak nieautoryzowany dostęp do serwerowni przy użyciu improwizowanych narzędzi np. wieszaka. Albo też nieautoryzowany dostęp do poufnych dokumentów przechowywanych w niewystarczająco zabezpieczonych szafkach biurowych.  
Zdjęcie narzędzi, które pozwoliły dostać się do serwerowni w trakcie jednego z testów.

Zgodność z rozporządzeniem DORA

Testy Bezpieczeństwa Fizycznego pomagają zapewnić zgodność z rozporządzeniem DORA. Są one spójne z szerokim spojrzeniem DORA na bezpieczeństwo, które obejmuje aspekty fizyczne. 

Wycena dla Twojego projektu 

Zarezerwuj spotkanie lub wypełnij nasz formularz kontaktowy, aby uzyskać wycenę testów bezpieczeństwa fizycznego. Aby ocenić wielkość infrastruktury fizycznej Twojej firmy i nakład pracy wymagany do pokrycia wszystkich wektorów ataku zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, przeprowadzimy Ciebie przez nasz kwestionariusz testów bezpieczeństwa fizycznego podczas spotkania.